Skip to Main Content

Thư viện

Thư viện đang mở! 

Thư viện

Chào mừng các bạn đến với trang tài nguyên của City College! 

Nếu bạn là sinh viên ESL không tín chỉ, thư viện có các nguồn để bạn cải thiện việc học của mình! 

Thư viện hỗ trợ qua điện thoại 

Các thủ thư của CCSF luôn sẵn sàng hỗ trợ thư viện cho học sinh bằng tiếng Việt qua điện thoại. 

  • Gọi 415-598-8606 - Tuesday / Thứ Ba:  9:30 giờ sáng - 5:30 giờ chiều 
  • Gọi 415-598-8606 - Thứ Tư / Thứ Tư: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
  • Gọi 415--267-6505 - Thứ Năm / Thứ Năm: 9:30 sáng - 2:30 chiều

ESL Research Guide 

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho học sinh ESL (Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai) nhiều tài nguyên và mẹo sử dụng thư viện. Mỗi túi sách sẽ chứa các mục đọc giải trí (tiểu thuyết - Fiction và phi hư cấu- Non-Fiction) từ bộ Thư viện CCSF Rosenberg READ Collection  được nhóm theo các cấp độ ESL: Level 1-2, Level 3-4, Level 5-6 và Level 7-8.

Dự Trữ Khóa Học

Dự trữ khóa học là sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy mà sinh viên CCSF có thể mượn. Tìm dự trữ khóa học bằng OneSearch, công cụ tìm kiếm Thư viện. Nhấp vào tab Dự trữ khóa học và tìm kiếm theo Khóa học, Người hướng dẫn (Tên giáo viên) hoặc Tiêu đề. Nếu bạn không thấy sách cho khóa học của mình, hãy yêu cầu người hướng dẫn (giáo viên) của bạn xem xét làm việc với thư viện để cung cấp cho bạn mượn một bản sao. 

 

Report a problem. Login to LibApps Library Intranet

Library & Learning Resources, City College of San Francisco
50 Frida Kahlo Way, San Francisco, CA 94112 | 415-452-5541